Informacje dotyczące udziału wiernych w uroczystościach religijnych

Podajemy informacje z Konferencji Episkopatu Polski, dotyczące udziału wiernych w uroczystościach religijnych w kościołach i poza nimi. Dotyczy między innymi Bożego Ciała
 
W związku z przekazywaniem w mediach nieprecyzyjnych, a czasem nawet nieprawidłowych informacji dotyczących rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964), po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia, proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.
Z powyższego przepisu wynika zatem, że:
 
1) w kościołach i innych obiektach kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje żaden limit osób,
c) nie dotyczy obowiązek zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny
– w budynku kościoła wystarczą maseczki;
 
2) podczas zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu religijnego:
a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,
b) nie obowiązuje limit 150 osób.
Ks. Edward Poniewierski
Kanclerz Kurii
Informacje dotyczące udziału wiernych w uroczystościach religijnych was last modified: 5 czerwca, 2020 by Administrator