Sierpień 1981r. – Biskup na prośbę ks. Wiesława Gintowta (proboszcza w parafii p.w. Św. Trójcy), powierza ks. Mieczysławowi Murawskiemu tworzenie parafii na Łazach.

17 października 1982r. – poświęcenie placu pod przyszłą świątynię oraz krzyża postawionego trzy dni wcześniej na przykościelnym placu. 

7 listopada 1982r – pierwsza Msza św. w wybudowanej w ciągu 4 dni drewnianej kaplicy. 

 12 lutego 1983r – pierwszy udzielony w Kaplicy Sakrament Małżeństwa, a w dniu kolejnym udzielenie po raz pierwszy Sakramentu Chrztu św. 

 Marzec 1983 – pierwsze Kółko Żywego Różańca. 

20 listopada 1983r – poświęcenie przez Ks. Biskupa St. Sygneta nowo wybudowanej murowanej kaplicy, pomieszczeń mieszkalnych i sal katechetycznych. 

10 maja 1984r – erygowanie parafii jako części wydzielonej z parafii p.w. Św. Trójcy przez biskupa Henryka Materskiego. Pierwszym Proboszczem zostaje ks. Mieczysław Murawski 

1 czerwca 1984r. – wspólnota katolików na Łazach dekretem nr 612/84 uzyskuje miano pełnoprawnej parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.  

 

Zdjęcie wyk. przez P. Czesława Góreckiego, 20.V.1992 r.

Widok na budowę

Podnoszenie krzyża na wieżę

Początki budowy murowanej kaplicy

Panorama z budowanej wieży

Początki budowy murowanej kaplicy

Pierwszy Proboszcz naszej Parafii - ks.Mieczysław Murawski

Zdjęcie ze zbiorów p.Celiny Bogdańskiej

Zdjęcie ze zbiorów p.Celiny Bogdańskiej

Zdjęcie ze zbiorów p.Celiny Bogdańskiej

Podnoszenie krzyża na wieżę

Budowa nowego Kościoła na Łazach

Zdjęcie wykonane przez p.Czesława Góreckiego

Zdjęcie ze zbiorów p.Celiny Bogdańskiej

Zdjęcie ze zbiorów p.Celiny Bogdańskiej

Po str. lewej p. C.Bogdańska, a po prawej p. Łoboda

Zdjęcie ze zbiorów p.Celiny Bogdańskiej

Historia was last modified: 5 grudnia, 2019 by Administrator