KSNŚ „Motylkowe Wzgórze”

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica
„Motylkowe Wzgórze”

Aktualności

Naszymi podopiecznymi są osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz ruchowo: m.in. osoby z Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, autyści, z dysfunkcją narządu mowy, wzroku oraz z porażeniem mózgowym czterokończynowym. Wszystkie zajęcia prowadzone są pod okiem i kierunkiem nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach. Pomagają wolontariusze , którymi są rodzice i opiekunowie. To sprzyja pogłębianiu więzi emocjonalnych. 

Fundusze na działalność pozyskujemy z konkursów ofert w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miasta i z PFRON-u. Jednak nie czekamy tylko na „gotowe”.

 

Staramy się sami pozyskiwać środki, np. wykonujemy ozdoby świąteczne i sprzedajemy, dzięki uprzejmości ks. Grzegorza, w naszym kościele. Oraz na jarmarkach organizowanych przez gminę – tu podziękowania dla Pana Prezydenta Marka Materka. Teraz celem były „WAKACJE MARZEŃ”, wyjazd dzieci nad morze. Współpracujemy ze SOSW w Starachowicach, PŚDS typu C w Starachowicach i WTZ w Kałkowie-Godowie, bo ….razem możemy więcej… Efektem tej współpracy są wspólne imprezy np. spotkania bożonarodzeniowe, grille, zabawy integracyjne. Jedną z takich imprez są organizowane rokrocznie Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W tym roku odbędą się 25 maja , pod hasłem „RADOSNA NIEPODLEGŁA”, na terenie świetlicy.

Współpracujemy też z Bankiem Żywności w Ostrowcu Św. Dzięki tej działalności otrzymaliśmy jabłka i kapustę , które zostały rozprowadzone wśród naszych parafian oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. 

Staramy się być aktywni nie tylko w naszym mieście. Nasi podopieczni biorą udział w różnych konkursach, np. Przeglądach Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Kielcach, Festiwalu Piosenki w Skarżysku-Kamiennej. Występy sprawiają im wiele radości i satysfakcji, a my jesteśmy dumni z ich osiągnięć. Nasze Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych….dzieci, młodzież i dorosłych. Serdecznie zapraszamy!!!

 

Godziny zajęć z nauczycielami: 

Poniedziałek od 10.00 do 12.00, od 16.00 do 19.00 
Wtorek od 14.00 do 16.00 
Środa – kurs języka migowego (godziny ruchome)
Czwartek w godz. 16.00 – 19.00 
Sobota od 10.00 do 12.00 

Świetlica Terapeutyczno Integracyjna ul.Moniuszki 58 Starachowice

Kontakt codziennie, tel.504 787 352, prezes Kinga Prostak

Misja 
Nasze Stowarzyszenie organizuje: 
– zajęcia taneczno- ruchowe 
– zajęcia na basenie gimnastyka korekcyjna 
– zajęcia manualne 
– wycieczki integracyjne 
– pikniki rodzinne  

– bale andrzejkowe, mikołajkowe 
– spotkania z okazji św. Wielkanocnych, Bożego Narodzenia 

Celem zasadniczym KSN jest aktywne uczestnictwo chrześcijan we wspólnocie Kościoła, promowanie katolickich wartości życia społecznego i kulturalnego poprzez prowadzenie działalności integrujących niepełnosprawnych ze zdrowymi. Stowarzyszenie pragnie nieść pomoc moralną, materialną i prawną. Podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 

Dekret L.dz. 1302/17 – Biskup Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik. 

KRS 0000704088 NIP 6642139091 REGON 368767966 

Data rejestracji w sądzie okręgowym w Kielcach 16.11.2017r. 

KSNŚ „Motylkowe Wzgórze” was last modified: 21 lipca, 2019 by Administrator