Modlitwa o przebaczenie

Panie Jezu Chryste, proszę dziś o łaskę przebacze­nia każdemu, kogo spotkałem w życiu. Wiem, że dasz mi siłę, by wybaczyć. Porzucam każdą urazę wzglę­dem Ciebie z powodu trudów życia, śmierci i choroby w rodzinie. Oddaję się dziś Tobie w wierze i ufności; Ty kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i chcesz moje­go szczęścia bardziej niż ja tego pragnę. Proszę, wejdź głębiej do mego serca i usuń wszystko, co mogłoby ha­mować dopływ Twojej miłości. Proszę, daj mi łaskę od­dania się w Twoje ramiona i pozwól mi być kochanym przez Ciebie.

Panie, ponieważ Ty mi wybaczyłeś, mogę wybaczyć SOBIE grzechy, przewinienia i zaniedbania. Wybaczam sobie wszystko, co jest we mnie złe, i wszystko, co my­ślę, że jest złe. Przebaczam sobie najmniejsze poddanie okultyzmowi, horoskopom, seansom spirytystycznym, przepowiedniom przyszłości czy talizmanom; każde odwoływanie się do władzy innej niż Twoja; wzywanie Twojego imienia nadaremno; nieoddawanie Ci czci; ranienie rodziców; upijanie się i zażywanie narkoty­ków; grzechy przeciwko czystości: cudzołóstwo; abor­cję; kradzież lub kłamstwo. Dziś szczerze to sobie wy­baczam. Porzucam wszelką nienawiść skierowaną ku sobie. Pozbywam się wszelkich złych uczuć względem siebie i godzę się dziś sam ze sobą.

Staję dziś przed Tobą i rozciągam przebaczenie na PRZODKÓW za złe uczynki i brak miłości. Staję przed Tobą, Panie, w imieniu każdego krewnego i prze­praszam za każdy grzeszny występek. Pozwól zagoić się ranom przeszłości w moim akcie wybaczenia. Dziękuję Ci, Panie.

Wybaczam MATCE, Panie. Wybaczam jej te mo­menty, kiedy mnie zraniła, żywiła do mnie urazę lub niesprawiedliwie mnie ukarała. Wybaczam jej, że wo­lała moich braci lub siostry niż mnie; wybaczam jej, że mówiła mi, iż jestem głupi, brzydki, tępy, najgorszy z dzieci lub kosztowałem rodzinę dużo pieniędzy. Wy­baczam jej, że mnie odrzuciła, porzuciła lub próbowała usunąć w ciąży. Wybaczam jej, że mówiła mi, iż nigdy mnie nie chciała, że byłem wypadkiem lub błędem. Wybaczam jej każde zaniedbanie, brak przytulania i pocałunków. Wszystkie momenty, kiedy nie dostałem od niej głębokiego, satysfakcjonującego matczynego uczucia; wybaczam jej dziś. Modlę się dziś za nią i pro­szę Boga o łaskę dla niej.

Wybaczam OJCU. Wybaczam mu każdy brak wsparcia, nieobecność, picie alkoholu, srogie kary, wy­korzystywanie seksualne, porzucenie czy małżeńską niewierność. Wybaczam mu nieokazywanie mi miło­ści; brak przytulania i pocałunków, czułości i bliskości. Wszystkie momenty, kiedy nie dostałem od niego głę­bokiego, satysfakcjonującego ojcowskiego uczucia; wy­baczam mu dziś. Modlę się dziś za niego i proszę Boga o łaskę dla niego. Wybaczam SIOSTROM i BRACIOM każdy przejaw braku miłości i nienawiści. Wybaczam tym, którzy mnie odrzucili, rozpowiadali o mnie kłam­stwa, żywili do mnie urazę, fizycznie mnie skrzywdzili lub konkurowali ze mną o miłość rodziców. Wybaczam wszystkim KREWNYM każdą krzywdę wyrządzoną rodzinie. Wybaczam wszystkim POWINOWATYM wyrządzone krzywdy i przejawy braku miłości. Modlę się za nich i proszę Boga o łaskę dla nich.

Wybaczam WSPÓŁMAŁŻONKOWI brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia lub braku komunikacji; wybaczam współmałżonkowi przewinienia, zaniedba­nia i słabości. Proszę dziś Boga o łaskę dla niego.

Wybaczam dziś DZIECIOM. Wybaczam im brak szacunku, posłuszeństwa, miłości, uwagi, zrozumienia. Wybaczam im ich złe nawyki, oddalenie od Kościoła, każdy uczynek, który mnie zmartwił. Modlę się dziś za nich i proszę Boga o łaskę dla nich.

Wybaczam PRZYJACIOŁOM. Wybaczam im, że mnie zawiedli, plotkowali o mnie, pożyczali ode mnie pieniądze i nie oddawali ich, zachęcali do złych uczyn­ków. Modlę się dziś za nich i proszę Boga o łaskę dla nich.

Wybaczam SĄSIADOM. Każdy przejaw złego po­stępowania, brak rozwagi, uprzedzenia, niszczenie sąsiedztwa, wybaczam im dziś wszystko. Modlę się za nich i proszę Boga o łaskę dla nich.

Wybaczam KSIĘŻOM, SIOSTROM ZAKONNYM, BISKUPOM I PAPIEŻOWI brak wsparcia, przyja­cielskiej postawy, małostkowość, złe kazania, wszel­kie krzywdy, jakie mogli wyrządzić. Modlę się za nich i proszę Boga o łaskę dla nich.

Wybaczam PRACODAWCY. Wybaczam mu, że nie płaci mi wystarczającej ilości pieniędzy, że nie docenia mojej pracy, że jest nieuprzejmy i nierozsądny, że bywa wściekły i nieprzyjazny, że nie daje mi awansu, że nie prawi komplementów za pracę. Modlę się dziś za niego i proszę Boga o łaskę dla niego.

Wybaczam wszystkim SPECJALISTOM. Wybaczam PRAWNIKOM każdą krzywdę, jaką mogli wyrządzić. Wybaczam NAUCZYCIELOM za poniżanie mnie i nie­sprawiedliwe kary, brak ciepła i zachęty do rozwijania talentów. Wybaczam LEKARZOM, PIELĘGNIAR­KOM i innym PRACOWNIKOM SŁUŻBY ZDROWIA niesprawiedliwe traktowanie. Modlę się za nich i pro­szę Boga o łaskę dla nich.

Wybaczam FUNKCJONARIUSZOM PUBLICZ­NYM. Wybaczam tym, którzy ustanowili prawa prze­ciwne wartościom chrześcijańskim. Wybaczam wszel­kie krzywdy POLICJANTOM. Modlę się dziś za nich i proszę Boga o łaskę dla nich.

Ojcze Niebieski, wybaczam każdemu członkowi SPOŁECZEŃSTWA, który w jakikolwiek sposób mnie zranił. Wybaczam tym, którzy mnie odrzucili lub skrzywdzili czynem przestępczym, agresją seksualną lub nieprzyzwoitym zachowaniem. Wybaczam obcym i bezimiennym sprawcom zła w społeczeństwie. Wyba­czam tym, którzy mnie oszukali lub zniesławili moje imię. Wybaczam tym, do których nie mogę udać się bezpośrednio i okazać im swego gniewu: złodziejowi, który uciekł, gwałcicielowi, mordercy, nieznanym no­sicielom chorób, napastnikom z czasu wojny. Modlę się za nich i proszę Boga o łaskę dla nich. Ojcze Niebie­ski, teraz z własnej woli wybaczam OSOBIE, KTÓRA ZRANIŁA MNIE NAJBARDZIEJ ZE WSZYSTKICH. Osobie, której wybaczyć najtrudniej, teraz decyduję się, by jej wybaczyć. Godzę się również z członkiem rodzi­ny, przyjacielem i duchownym, który zranił mnie naj­bardziej ze wszystkich. Modlę się dziś za nich i proszę Boga o łaskę dla nich. Dziękuję CI, Ojcze Niebieski, za uwolnienie nas. W imię Jezusa. Amen.

Jeśli czujesz się teraz lepiej, to właśnie doświadczyłeś uzdrowienia przez wybaczenie. Powinieneś czuć się lżej i spokojniej. Wybaczenie jest aktem woli, a nie emocji. Gdy podejmiesz decyzję, by wybaczyć, Bóg wzmocni ten wybór i z czasem sprawi, by zakorzenił się również w twoim sercu.

Zalecam odmawiać tę modlitwę codziennie jako no­wennę. Poproś Ducha Świętego, by otworzył twoje serce na głębsze pokłady przebaczenia. Pomóc może też czy­tanie książek o przebaczeniu. To zwiększy świadomość potrzeby przebaczania i chęć do niego.
 
Modlitwa o przebaczenie was last modified: 16 października, 2019 by Administrator