Schola

Schola
Schola Rycerzy Kolumba
Beata Rybicka - solistka
Jerzy Kosztowniak - Organista