Kontakt

500 152 994

Al. Najświętszej Marii Panny 7, 27-200 Starachowice

lazy@poczta.onet.pl

Paula Rączka
Administrator
Jeśli chcesz włączyć się w tworzenie parafialnej strony internetowej poprzez przesłanie zdjęć, informacji, filmów czy sugestii, proszę o kontakt: pauula.raczka@gmail.com