Aktualności

  • Trwają przygotowania do postępowania licencyjnego do rozgrywek FKS ŁAZY w ramach B klasy
  • Podczas walnego zebrania sprawozdawczego m.in. podjęto decyzję o przystąpieniu klub do ŚZPN i ustalono wysokość składki członkowskiej
  • 1 maja odbył się turniej charytatywny, dzięki któremu wsparliśmy finansowo rehabilitację kolegi z drużyny, który uległ kontuzji podczas meczu.

Prezes – Konrad Rączka
konrad.raczka@gmail.com

Skarbnik – Mariusz Ostatek
mariusz 4231@vp.pl

Sekretarz – Paula Rączka
pauula.raczka@gmail.com

Historia 

Od blisko roku na wschodnim skraju naszego miasta przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej funkcjonuje oficjalnie Familijny Klub Sportowy Łazy Starachowice. 

Statutowe zadania stowarzyszenia skupiają się głównie na organizacji zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju, zarówno sprawności fizycznej jak i umysłowej członków klubu, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, a także profilaktyka w zakresie zapobiegania patologiom społecznym wśród młodzieży oraz dorosłych. Realizacja tej misji nie jest trudna, gdyż piłka nożna i wędkarstwo – dwie dyscypliny, w których Łazy są stale aktywne – cieszą się niegasnącą popularnością. Sport wciąż pozostaje atrakcyjną alternatywą wobec biernego trybu życia czy nałogów. 

Szczególnie istotne dla osób związanych z klubem są wartości katolickie i familijne. Ten wymiar aktywności jest doceniany przez rodziny zawodników, które przybywają na mecze, dopingując swoich i troszcząc się o kulturalny i socjalizujący przebieg wydarzeń sportowych. Przyszłość stowarzyszenia, jak zapewnia Zarząd, to przede wszystkim zaangażowanie w działalność pro-life. Dotąd Stowarzyszenie organizowało i angażowało się w inicjatywy charytatywne, jak Nocny Turniej „Dla Kasi” i Turniej „Dla Kacpra”, gdzie drużyny walczyły o Puchary Radnego Rady Miejskiej Piotra Babickiego czy też Turniej o Puchar Wójta Gminy Pawłów na rzecz Łukaszka. Teraz chcą się oni też skupić na aktywności opowiadającej się za życiem. Zobacz

Składki członkowskie prosimy przesyłać na poniższy numer konta:

Bank Zachodni WBK
90 1090 2590 0000 0001 3624 7390

Trener Przemysław Krzewicki